Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang thông báo về việc tổ chức kiểm tra cấp Chứng chỉ Tin học trình độ A, B Quốc gia và khai giảng khóa mới. Cụ thể như sau:

I. KIỂM TRA CHỨNG CHỈ A, B

 • Ngày kiểm tra: 11/03/2012
 • Địa điểm: Khu A - Trường Đại học An Giang.
 • Lệ phí: Chứng chỉ A:150.000 đ, Chứng chỉ B:150.000 đ.
 • Hạn chót đăng ký: 05/03/2012
 • Nội dung kiểm tra :

Chứng chỉ A: Bao gồm các phần sau:

 • Lý thuyết: 20 câu hỏi trắc nghiệm.
 • Thực hành: Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint. (Hoặc thí sinh có thể chọn thi OpenOffice thay thế cho Microsoft Office)

Chứng chỉ B: Microsoft Access.

 • Lý thuyết: 20 câu hỏi trắc nghiệm.
 • Thực hành: Microsoft Access.

II. KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

Ngày khai giảng: 12/03/2012
Ngày đăng ký: Từ ngày ra thông báo.
Khai giảng các lớp:

 • Chứng chỉ A, B Quốc gia.
 • Cài đặt máy tính, Lắp ráp máy tính (thời gian học 4 tuần,3 buổi/tuần)
 • Mạng máy tính (thời gian học 4 tuần, 3 buổi/tuần).
 • Thiết kế WEB căn bản (thời gian học 6 tuần, 3 buổi/tuần).
 • Lập trình WEB với PHP&MySQL (thời gian học 8 tuần, 3 buổi/tuần).
 • Xử lý ảnh với Photoshop.

Giảm 10% học phí cho sinh Sinh Viên.