Địa chỉ: lầu 1, Khu Thư viện - Trung tâm.
Điện thoại: 02966.253.599
Email: cict@agu.edu.vn

Danh sách tham gia dự thi Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ cấp tỉnh năm 2018

DANH SÁCH

Tham gia dự thi Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ cấp tỉnh năm 2018

...


Thông báo số 01 Hội Thi Tin học Khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ cấp tỉnh 2018

Căn cứ Kế hoạch số 24-KH/TWĐTN-KHCN ngày 15/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VI năm 2018;

Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TĐTN-TNNTCN&ĐT ngày 26/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ cấp tỉnh năm 2018;

Ban thường vụ Tỉnh Đoàn thông báo đến các đơn vị một số nội dung, cụ thể như sau:

....


THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (KHÓA 17)

Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (Khóa 17), cụ thể như sau:

Ngày thi: 11/08/2018

Địa điểm thi: Các phòng máy tính của Trung tâm Tin học, Lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

Hạn đăng ký: 06/07/2018

Liên hệ: Văn phòng Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang.  Số 18, Ung Văn Khiêm, Lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

Điện thoại: (0296) 6253599; Email: cict@agu.edu.vn./.


Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ cấp tỉnh lần III năm 2018

          Căn cứ công văn số 406-CV/BDVTU ngày 28/9/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc phê duyệt các hoạt động đặc thù năm 2018 của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang;

         Căn cứ kế hoạch số 24-KH/TWĐTN-KHCN ngày 15/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VI năm 2018;

          Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ cấp tỉnh lần III năm 2018, cụ thể như sau:

....


Thông báo khai giảng các lớp tin học và lập trình sáng tạo cho trẻ em

Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo khai giảng các lớp tin học trẻ em và lập trình sáng tạo cho trẻ em, cụ thể như sau:

TT

Tên lớp

Thời lượng

Đơn giá

(đồng/khóa)

Mục tiêu khoá học

1

Tin học trẻ em – Cấp độ 1

Đối tượng: Học sinh lớp 1-3

18 buổi

800.000

- Giúp học sinh có được kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản

2

Tin học trẻ em – Cấp độ 2

Đối tượng: Học sinh lớp 4-6

18 buổi

950.000

- Giúp học sinh nắm bắt kỹ năng:

   + Sử dụng máy tính nâng cao

   + Khai thác thông tin tích cực và tự bảo vệ khi tham gia internet, mạng xã hội, …

3

Lập trình sáng tạo cơ bản

Đối tượng: Học sinh lớp 4 trở lên

8
buổi

 

1.200.000

- Giúp học sinh có kỹ năng lập trình cơ bản với ngôn ngữ Scratch;
- Hình thành tư duy logic…

- Thay đổi hành vi cho trẻ, thay vì chơi game trên máy tính và điện thoại, trẻ thể hiện tư duy, sáng tạo thông qua tự thiết kế trò chơi phục vụ cho học tập và giải trí trên các thiết bị này.

 - Tng khai ging: 04/08/2018

 - Ngày đăng ký            : Từ ngày ra thông báo

 * Tiếp nhận học viên ghi danh thường xuyên, đủ 10 học viên sẽ khai giảng lớp.

 *Lịch học

 - Ban ngày: Buổi sáng  hoặc chiều: Thứ  2-4-6; Thứ 3-5-7 hoặc Thứ 7 và Chủ nhật

 - Ban đêm: Tối thứ 2-4- 6; Tối thứ 3-5-7

 * Học viên đăng ký xin liên hệ: Trung tâm Tin học, lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm. 

    - Địa chỉ: Số 18, Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang.

    - Điện thoại: (0296) 6253599./.


THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC KHÓA 114, TỔNG KHAI GIẢNG NGÀY 30/07/2018

Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo khai giảng các lớp Tin học Khóa 114; cụ thể như sau:

- Tổng khai giảng     : 30/07/2018

- Ngày đăng ký         : Từ ngày ra thông báo

- Học viên có thể đăng ký trực tuyến: Đăng ký

- Hoặc liên hệ trực tiếp: Trung tâm Tin học, lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

    Địa chỉ: Số 18, Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang.

   Điện thoại: (0296) 6253599./.


THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (KHÓA 16)

Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (Khóa 16), cụ thể như sau:

Ngày thi: 21/07/2018

Địa điểm thi: Các phòng máy tính của Trung tâm Tin học, Lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

Hạn đăng ký: 16/07/2018

Liên hệ: Văn phòng Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang.  Số 18, Ung Văn Khiêm, Lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

Điện thoại: (0296) 6253599; Email: cict@agu.edu.vn./.


THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC KHÓA 113, TỔNG KHAI GIẢNG NGÀY 09/07/2018

Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo khai giảng các lớp Tin học Khóa 113; cụ thể như sau:

- Tổng khai giảng     : 09/07/2018

- Ngày đăng ký         : Từ ngày ra thông báo

- Học viên có thể đăng ký trực tuyến: Đăng ký

- Hoặc liên hệ trực tiếp: Trung tâm Tin học, lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm. 

    - Địa chỉ: Số 18, Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang.

   Điện thoại: (0296) 6253599./.


Thông báo về việc khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức và tổ chức thi chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

  Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

   Căn cứ theo Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Tin học trực thuộc Trường Đại học An Giang,

   Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang xin gửi thông báo kế hoạch khai giảng bồi dưỡng kiến thức Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT và tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông và theo chuẩn chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức; cụ thể như sau:

- Khai giảng dự kiến     : Ngày 09/07/2018

- Ngày đăng ký             : Từ ngày ra thông báo

- Học viên có thể đăng ký trực tuyến: http://cict.agu.edu.vn/dangkyhoc.cict

- Hoặc liên hệ trực tiếp: Phòng Giao dịch - Trung tâm Tin học, lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.  Địa chỉ: Số18, Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang. 

 Điện thoại0296 6253599 hoặc 0296 3993 999./.


Thông báo khai giảng các lớp tin học và lập trình sáng tạo cho trẻ em

Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo khai giảng các lớp tin học trẻ em và lập trình sáng tạo cho trẻ em, cụ thể như sau:

TT

Tên lớp

Thời lượng

Đơn giá

(đồng/khóa)

Mục tiêu khoá học

1

Tin học trẻ em – Cấp độ 1

Đối tượng: Học sinh lớp 1-3

18 buổi

800.000

- Giúp học sinh có được kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản

2

Tin học trẻ em – Cấp độ 2

Đối tượng: Học sinh lớp 4-6

18 buổi

950.000

- Giúp học sinh nắm bắt kỹ năng:

   + Sử dụng máy tính nâng cao

   + Khai thác thông tin tích cực và tự bảo vệ khi tham gia internet, mạng xã hội, …

3

Lập trình sáng tạo cơ bản

Đối tượng: Học sinh lớp 4 trở lên


buổi

 

1.200.000

- Giúp học sinh có kỹ năng lập trình cơ bản với ngôn ngữ Scratch; 
- Hình thành tư duy logic…

- Thay đổi hành vi cho trẻ, thay vì chơi game trên máy tính và điện thoại, trẻ thể hiện tư duy, sáng tạo thông qua tự thiết kế trò chơi phục vụ cho học tập và giải trí trên các thiết bị này.

Tng khai ging: 18/06/2018

- Ngàđăng ký            : Từ ngày ra thông báo

* Học viên đăng ký xin liên hệ: Trung tâm Tin học, lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm. 

   - Địa chỉ: Số18, Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang.

   Điện thoại: (0296) 6253599./.


Thủ khoa các khóa

Sự Kiện

« Tháng 7 2019 »
T2T3T4T5T6T7CN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Văn bản pháp qui

      Văn bản pháp qui

CÔNG KHAI

Các Liên Kết

Số lượng người xem

vvisit countervvisit countervvisit countervvisit countervvisit countervvisit countervvisit countervvisit counter
vvisit counterHôm nay8135
vvisit counterHôm qua10069
vvisit counterTuần này18204
vvisit counterTháng này100000
vvisit counterTất cả6064911