Trung tâm tin học thường xuyên khai giảng các lớp tin học ứng dụng cho mọi đối tượng. Các lớp đang chiêu sinh là:

 1. Lớp Chuẩn Kỹ Năng CNTT Cơ Bản.
 2. Lớp Ôn Luyện Chuẩn Kỹ Năng CNTT Cơ Bản.
 3. Lớp Chuẩn Kỹ Năng CNTT Nâng Cao.
 4. Lớp Chuyên đề: Lắp ráp máy tính.
 5. Lớp Chuyên đề: Cài đặt máy tính.
 6. Lớp Quản Trị Mạng Doanh Nghiệp.
 7. Thiết kế WEB (HTML, CSS, Javasript).
 8. Lập trình web PHP&MySQL

Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ mở thêm các lớp ngắn hạn:

 • Lớp Chuyên đề: Quản trị mạng trên môi trường Linux.
 • Lớp Chuyên đề: Quản trị mạng trên môi trường Windows Server 2012.
 • Lớp Chuyên đề: Thiết kế Web bằng nguồn mở Drupal.
 • Lớp Chuyên đề: Xây dựng mạng Domain trên môi trường Linux.
 • Lớp Chuyên đề: Cài đặt và cấu hình modem Wifi tại nhà.
 • Kỹ thuật viên Phần cứng & Mạng
 • Kỹ thuật viên Lập trình Web & Cơ sở dữ liệu

Trung tâm cũng thường xuyên tổ chức các khóa thi lấy chứng chỉ Ứng dụng CNTT theo thông tư 03-BTTTT có sự giám sát của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Chứng chỉ do Đại học An Giang cấp là chứng chỉ quốc gia, có giá trị trong toàn quốc.

Ngoài ra Trung tâm còn nhận đào tạo tin học theo yêu cầu cho các đơn vị, cơ quan, ban, ngành và thực hiện các dịch vụ thiết kế WEB, lắp đặt hệ thống mạng, cài đặt các dịch vụ mạng (email, ftp, web...)

Kết quả của khóa mới nhất được cập nhật trên web site này. Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ triển khai thêm dịch vụ báo điểm thi tự động qua điện thoại, nhằm cung cấp cho thí sinh kết quả thi trong thời gian sớm nhất.