Địa chỉ: lầu 1, Khu Thư viện - Trung tâm.
Điện thoại: 02966.253.599
Email: cict@agu.edu.vn

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 2 năm 2020 của TTTH

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 2 năm 2020 của TTTH. (tập tin đính kèm)


Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 1 năm 2020 của TTTH

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 1 năm 2020 của TTTH. (tập tin đính kèm).


QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC

     Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

     Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

     Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ,

     Căn cứ Thông báo số 468/TB-ĐHAG ngày 8/4/2019 của Trường Đại học An Giang về việc xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang (theo các biểu đính kèm).

     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

     Điều 3. Thủ trưởng đơn vị và Phụ trách kế toán tổ chức thực hiện Quyết định ngày./.


Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Tin học

      Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

      Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
 
      Căn cứ Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 07 tháng 08 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh An Giang về việc giao quyền tự chủ cho Trung tâm Tin học trực thuộc Trường Đại học An Giang giai đoạn 2017-2020;
 
      Căn cứ Quyết định số 2486/QĐ-ĐHAG ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Trường Đại học An Giang về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019,

Đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2018 của Trung tâm Tin học

Đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2018 của Trung tâm Tin học


Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang

      Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

      Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
 
      Căn cứ Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 07 tháng 08 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh An Giang về việc giao quyền tự chủ cho Trung tâm Tin học trực thuộc Trường Đại học An Giang giai đoạn 2017-2020;
 
      Căn cứ Thông báo số 468/TB-ĐHAG ngày 10 tháng 04 năm 2018 của Trường Đại học An Giang về việc xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2017,
 

Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm Tin học

Quyết định số 39/QĐ-TTTH về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm Tin học


Thông báo về việc công khai dự toán 2017 và công khai xét duyệt quyết toán 2016

Thực hiện theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ tài chính về việc thực hiện qui chế công khai tài chính đối với đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo công khai dự toán 2017 và xét duyệt quyết toán 2016 (bảng số liệu chi tiết đính kèm):


Thông báo về việc công khai dự toán 2016 và xét duyệt quyết toán 2015 của Trung tâm Tin học

Thực hiện theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ tài chính về việc thực hiện qui chế công khai tài chính đối với đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo công khai dự toán 2016 và xét duyệt quyết toán 2015 (bảng số liệu chi tiết đính kèm):


Sự Kiện

« Tháng 8 2022 »
T2T3T4T5T6T7CN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Văn bản pháp qui

      Văn bản pháp qui

CÔNG KHAI

Số lượng người xem

vvisit countervvisit countervvisit countervvisit countervvisit countervvisit countervvisit countervvisit counter
vvisit counterHôm nay45
vvisit counterHôm qua6418
vvisit counterTuần này29007
vvisit counterTháng này70041
vvisit counterTất cả8958671