CHUYÊN ĐỀ: CÀI ĐẶT MÁY TÍNH

 


- Đối tượng: Học viên có chứng chỉ A tin học hoặc tương đương.

- Mục tiêu: Học viên được trang bị kiến thức phân chia ổ đĩa và cài đặt hệ điều hành máy tính, đồng thời  cài đặt và xoá bỏ một số phần mềm thông dụng như (driver, máy in, từ điển, MS Office, Unikey, Pdf reader, 7Zip,…).

- Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy

 • Mỗi lớp tối đa 14 học viên được chia thành 7 nhóm (2 học viên/nhóm).
 • Học lý thuyết và thực hành ngay trên hệ thống máy tính mạnh, có đầy đủ thiết bị hỗ trợ.
 • Thiết bị giảng dạy: Máy chiếu LCD.
 • Phòng học có máy điều hòa nhiệt độ.

- Nội dung

Bao gồm các phần sau (có thể thay đổi nhỏ tùy theo tình hình thực tế):

Các bước chuẩn bị

 • Cấu hình CMOS
 • Phân hoạch và định dạng HDD
 • Dùng MSDOS fdisk
 • Dùng Partition Magic

Dùng trình cài đặt Windows

 • Cài đặt Hệ điều hành Windows 7
 • Bộ khung hệ điều hành
 • Cơ bản về quyền hạn và quản lý người dùng
 • Thêm/bớt các thành phần của Windows 7
 • Các tinh chỉnh khác

Cài đặt driver

 • Bằng đĩa driver của nhà sản xuất
 • Cài đặt máy in
 • Chia sẻ máy in trong mang LAN

Cài đặt bộ gõ

 • Cài đặt và sử dụng bộ gõ Unikey
 • Font

Cài đặt bộ ứng dụng văn phòng

 • Cài đặt Microsoft Office 2010
 • Cài đặt các thông số cơ bản trong Microsoft Office 2010

Cài đặt bộ phần mềm pdf

 • Pdf reader: Foxit reader
 • Pdf printer: Primo printer

Cài đặt bộ từ điển Stardict

Cài đặt trình duyệt

 • Firefox
 • Các add-ins
 • Các thông số

Cài đặt chương trình AntiVirus

 • McAfee AntiVirus
 • McAfee AntiSpyware

Cài đặt bộ giải mã các tập tin MultiMedia: Kcodec

Gỡ bỏ ứng dụng