CHUYÊN ĐỀ: LẮP RÁP MÁY VI TÍNH


- Đối tượng: Tất cả đối tượng.

- Mục tiêu: Sau khoá học, học viên có thể tự mình lắp ráp máy tính thành thạo.

- Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy

 • Mỗi lớp tối đa 14 học viên được chia thành 7 nhóm (2 học viên/nhóm).
 • Học lý thuyết và thực hành trên 2 hệ thống máy tính: máy hỏng (phục vụ cho việc thực tập các thao tác lắp ráp) và hệ thống máy sống (phục vụ cho việc kiểm tra, vận hành và khai báo các tham số hệ thống).
 • Thiết bị giảng dạy: Máy chiếu LCD.
 • Phòng học có máy điều hòa nhiệt độ.

- Nội dung

 • Lý thuyết
 • Thực hành
 • Ôn tập và kiểm tra cuối khóa

Bao gồm các phần sau:

Phần 1: Tổng quan

 • Thông tin và hệ thống xử lý thông tin
 • Thiết bị phần cứng máy tính, vai trò và ý nghĩa

Phần 2: Kỹ thuật lắp ráp máy tính

 • Lắp đặt các thành phần cơ bản trong một hệ thống máy tính: Mainboard, CPU, RAM, các loại ổ đĩa, ....
 • Đấu nối cáp nguồn và cáp dữ liệu

Phần 3: Khai báo các tham số hệ thống

 • Truy cập chương trình quản lý Bios
 • Khai báo thông số thiết bị phần cứng trong Bios

Phần 4: Sự cố, kiểm tra và khắc phục

 • Nhận dạng sự cố phần cứng
 • Cách kiểm tra và khắc phục sự cố phần cứng