Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang

Tin tức - Sự kiện

LỊCH THI TUYỂN CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN THAM DỰ CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG THẾ GIỚI (MOSWC) 2023

261

Ngày thi

Buổi thi

Thời gian

Ca thi

Phòng thi

15/03/2023

Sáng

Từ 8g00 - 9g00

Ca 1

CICT_Lab 06

CICT_Lab 07

CICT_Chuyên đề (Chuẩn bị)

Từ 9g15-10g15

Ca 2

CICT_Lab 06

CICT_Lab 07

CICT_Chuyên đề (Chuẩn bị)

Từ 10g30 - 11g30

Ca 3

CICT_Lab 06

CICT_Lab 07

CICT_Chuyên đề (Chuẩn bị)

15/03/2023

Chiều

Từ 13g30 - 14g30

Ca 4

CICT_Lab 06

CICT_Lab 07

CICT_Chuyên đề (Chuẩn bị)

Từ 14g45 - 15g45

Ca 5

CICT_Lab 06

CICT_Lab 07

CICT_Chuyên đề (Chuẩn bị)

Từ 16g00 -17g00

Ca 6

CICT_Lab 06

CICT_Lab 07

CICT_Chuyên đề (Chuẩn bị)

Tối

Từ 17g10- 18g15

Ca 7

CICT_Lab 06

CICT_Lab 07

CICT_Chuyên đề (Chuẩn bị)

 

Danh sách thí sinh dự thi vui lòng xem tập tin đính kèm.


HÌNH ẢNH