Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang

Tin tức - Sự kiện

Đăng ký dự tuyển Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới (MOSWC)-Vòng thi cấp trường

1031

* Ghi chú:

- Các lớp trưởng có thể tải mẫu Danh sách đăng ký dự thi theo lớp theo mẫu đính kèm phía dưới . Danh sách sau khi đăng ký nộp về Văn phòng Trung tâm Tin học, lầu 1 khối Thư viện - Trung Tâm.

- Mọi thắc mắc, xin liên hệ:
     Điện thoại: 02966.253.599 (cô Linh).
     Email: cict@agu.edu.vn.


HÌNH ẢNH


ĐÍNH KÈM

STT Nội dung Tải về
1 Mẫu danh sách đăng ký theo lớp dự thi MOS