Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang

Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc điều chỉnh mức thu học phí các lớp tin học ứng dụng CNTT, lớp chuyên đề ngắn hạn

430

Kính gửi Quý Thầy, Cô và các bạn Sinh viên,

Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo mức thu học phí các lớp tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao và các lớp tin học chuyên đề ngắn hạn, cụ thể như sau: 

Thời gian áp dụng từ ngày 01/12/2022

1. Học phí các lớp Tin học ứng dụng công nghệ thông tin (Đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

Stt

Tên lớp

Số tiết

Mức
học phí
mới

1

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

60

1.700.000

 

Phần 1- Sử dụng máy tính và Internet

 

  450.000

Phần 2 -Tin học văn phòng

 

1.250.000

2

Ôn luyện thi CCUD CNTT cơ bản

45

1.350.000

3

Bồi dưỡng, hệ thống kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản. (Dành cho học viên  đăng ký dự thi nhưng không đăng ký học hoặc hv thi chưa đạt, hv cần hệ thống kiến thức).

15

600.000

4

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao

75

1.950.000

 

- IU07: Xử lý văn bản nâng cao

 

650.000

- IU08: Sử dụng bảng tính nâng cao

 

650.000

- IU09: Sử dụng trình chiếu nâng cao

 

650.000

 2. Các lớp Chuyên đề tin học ngắn hạn (Cung cấp kiến thức, kỹ năng mềm để đáp ứng nhu cầu và phục vụ công việc dễ dàng… )

Stt

Tên lớp

Số tiết

Mức phí
mới

Mở lớp theo yêu cầu

1

Phát triển ứng dụng di động đa nền tảng với Flutter

30

2.500.000

 

2

Thiết kế đồ họa Photoshop

45

1.800.000

 7.500.000 đồng/khóa

3

Thiết kế đồ họa CorelDraw

45

1.800.000

7.500.000 đồng/khóa

4

Thiết kế đồ họa Illustrator

45

1.800.000

7.500.000 đồng/khóa

5

Lắp ráp và Cài đặt máy tính

45

1.200.000

5.000.000 đồng/khóa

6

Thiết kế Website cơ bản

45

2.100.000

HTML5, CSS3

7

Lập trình Website cơ bản

60

3.200.000

 

3. Các lớp tin học dành cho trẻ em (Cung cấp kiến thức, kỹ năng mềm cho học sinh, tăng tính nhạy bén, tư duy và phục vụ công việc học tập, chọn ngành nghề cho tương lai… )

Stt

Tên lớp

Số tiết

Mức phí

1

Ôn luyện Tin học văn phòng Quốc tế dành cho học sinh phổ thông

(16 tiết/tháng)
 

  550.000

2

Thiết kế đồ họa cơ bản

45 tiết/khóa

1.500.000

3

Thiết kế đồ họa nâng cao

45 tiết/khóa

1.500.000

4

Lập trình sáng tạo với Tynker cơ bản

25

1.300.000

5

Lập trình sáng tạo với Tynker nâng cao (Lắp ráp robot kết hợp với lập trình với robot).

25

1.600.000

 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.           

Trân trọng,

TRUNG TÂM TIN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG


HÌNH ẢNH


ĐÍNH KÈM

STT Nội dung Tải về
1 36-Thong bao dieu chinh gia nam 2022.pdf