Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang

Tin tức - Sự kiện

Triển lãm và Hội thảo về Chuyển đổi số Tỉnh An Giang năm 2023

180

Sáng ngày 26/10/2023 diễn ra “Chuỗi sự kiện chuyển đổi số tỉnh An Giang năm 2023” do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang tổ chức. Đại diện Trường Đại học An Giang có Trung tâm Tin học và Khoa Công nghệ Thông tin tham dự. Là cơ hội cho Trung tâm Tin học tham gia triển lãm, giao lưu về chuyển đổi số và học hỏi kinh nghiệm về các sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị khác. Giúp đơn vị có định hướng phát triển về chuyển đổi số trong tương lai.

Tham gia triển lãm chuyển đổi số, Trung tâm Tin học giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ sau:

    - Giới thiệu các chương trình đào tạo:

      + Các lớp chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và các lớp chuyên đề (Photoshop, Corel draw, Illustrator);

      + Các lớp dành cho học sinh, sinh viên về chuẩn quốc tế MOS (Micrsoft Office Specialist), IC3 Spark.

   - Mô hình 3DVR 360, ứng dụng dành cho quảng bá hình ảnh về đơn vị, du lịch…

   - Ứng dụng đếm xe sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI).


HÌNH ẢNH