Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang

Chương trình Đào tạo

CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN

- Đối tượng: mọi đối tượng

- Mục tiêu:

Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về máy tính, phần cứng, phần mềm…; các quy định pháp luật liên quan khi sử dụng phần mềm, internet; kỹ năng sử dụng máy tính, làm việc trên các hệ điều hành; khai thác các ứng dụng, dịch vụ internet;… đáp ứng 3 Mô đun IU01, IU02, IU06 của thông tư 03 – BTTTT.

 

- Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về máy tính, phần cứng, phần mềm…; các quy định pháp luật liên quan khi sử dụng phần mềm, internet; kỹ năng sử dụng máy tính, làm việc trên các hệ điều hành; khai thác các ứng dụng, dịch vụ internet;… đáp ứng 3 Mô đun IU01, IU02, IU06 của thông tư 03 – BTTTT.

- Đối tượng: mọi đối tượng

I. U01: HIỂU BIẾT VỀ CNTT CƠ BẢN

1. Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính

 • Phần cứng: máy vi tính và thiết bị cầm tay thông minh; các thành phần phần cứng; thiết bị trung tâm; thiết bị nhập, xuất, lưu trữ; cổng.
 • Phần mềm: phân loại phần mềm; lập trình; phần mềm thương mại và phần mềm mã nguồn mở
 • Mạng máy tính và truyền thông

 2. Các ứng dụng của công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT-TT)

 • Một số ứng dụng công và ứng dụng trong kinh doanh: thương mại điện tử (E-commerce), chính phủ điện tử (E-government), học trực tuyến (E-learning), hội nghị trực tuyến (Teleconference),…
 • Một số ứng dụng phổ biến để liên lạc, truyền thông: “thư điện tử” (E-mail); Các thuật ngữ: mạng xã hội, diễn đàn, cộng đồng trực tuyến,…

3. An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng CNTT-TT

4. Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính

5. Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng CNTT

 • Bản quyền 
 • Bảo vệ dữ liệu

II. IU02: SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN

1. Các hiểu biết cơ bản để bắt đầu làm việc với máy tính

2. Làm việc với Hệ điều hành

 • Màn hình làm việc
 • Biểu tượng và cửa sổ

3. Quản lý thư mục và tập tin

 Thư mục và tệp

 • Xem thông tin, sắp xếp, tạo shortcut đến nơi lưu giữ thư mục, tập tin
 • Tạo, đặt tên, đổi tên tập tin và thư mục, thay đổi trạng thái và hiển thị thông tin về tập tin
 • Chọn, sao chép, di chuyển tập tin và thư mục
 • Tìm kiếm tập tin và thư mục

4. Một số phần mềm tiện ích

 Nén và giải nén tập tin

 • Phần mềm diệt virus, phần mềm an ninh mạng
 • Chuyển đổi định dạng tập tin

 5. Sử dụng tiếng Việt

 Các khái niệm liên quan

 • Lựa chọn và cài đặt các tiện ích
 • Chuyển đổi Font chữ

6. Sử dụng máy in

III. IU06: SỬ DỤNG INTERNET CƠ BẢN

1. Kiến thức cơ bản về Internet

2. Sử dụng trình duyệt web

 • Thao tác duyệt web cơ bản
 • Thiết lập (setting)
 • Đánh dấu
 • Lưu nội dung
 • Chuẩn bị in và in
 • ...

 3. Tìm kiếm thông tin trên Internet

 4. Sử dụng thư điện tử

 • Khái niệm và nguy cơ khi sử dụng thư điện tử
 • Viết và gửi thư điện tử
 • Quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng thư điện tử
 •  …

5. Một số dạng truyền thông số thông dụng

 • Cộng đồng trực tuyến
 • Thương mại điện tử và ngân hàng điện tử
 •  …

 

TIN HỌC VĂN PHÒNG

- Đối tượng: mọi đối tượng

- Mục tiêu:

Trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng xử lý văn bản cơ bản, sử dụng bảng tính và trình chiếu cơ bản đáp ứng 3 Mô đun IU03, IU04, IU05 của thông tư 03 – BTTTT.

- Nội dung:

I. IU03: XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN

1. Kiến thức cơ bản về văn bản, soạn thảo và xử lý văn bản

2. Sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản

 •  Làm việc với phần mềm soạn thảo văn bản
 • Biên tập nội dung văn bản
 • Xử lý lỗi hiển thị tiếng Việt

 3. Định dạng văn bản

 • Định dạng từ
 • Định dạng đoạn văn
 • Kiểu dáng (Style)

4. Nhúng (Embed) các đối tượng khác nhau vào văn bản

 • Bảng
 • Đối tượng đồ họa
 • Tham chiếu (Reference)
 • Ký tự đặc biệt (Symbol); công thức toán học (Equation)
 •  …

 5. Kỹ năng soạn thảo Văn bản Hành chính 

 6. Kết xuất và phân phối văn bản

 • In văn bản
 • Phân phối văn bản

 II. IU04: SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN (IU04)

1. Kiến thức cơ bản về bảng tính

2. Sử dụng phần mềm Bảng tính điện tử

3. Thao tác đối với ô (ô tính)

 • Địa chỉ của ô, kiểu dữ liệu
 • Biên tập nội dung, sắp xếp thứ tự các ô
 • Sao chép, di chuyển nội dung của ô

4. Thao tác  trên trang tính

 • Dòng và cột 
 • Trang tính 

5. Biểu thức và hàm

5.1 Biểu thức số học

5.2 Hàm 

 • Các hàm toán học: SUM, AVERAGE, MINIMUM, MAXIMUM, COUNT, COUNTA, ROUND.
 • Ý nghĩa và cách sử dụng hàm logic với các toán tử so sánh: =, >, <.
 • Ý nghĩa và cách sử dụng các hàm thời gian.
 • Ý nghĩa và cách sử dụng các hàm tìm kiếm.

6. Định dạng một ô, một dãy ô

 • Định dạng với kiểu số, ngày tháng, tiền tệ
 • Định dạng với kiểu văn bản
 • Căn chỉnh, tạo hiệu ứng viền

7. Biểu đồ

8. Kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính

 • Trình bày trang tính để in ra
 • Kiểm tra và in
 • Phân phối trang tính  

III. IU05: SỬ DỤNG TRÌNH CHIẾU CƠ BẢN

1. Kiến thức cơ bản về bài thuyết trình và trình chiếu

2. Sử dụng phần mềm trình chiếu

 • Làm việc với phần mềm trình chiếu
 • Làm việc với bài thuyết trình
 • Làm việc với trang thuyết trình

3. Xây dựng nội dung bài thuyết trình

 • Tạo và định dạng văn bản
 • Danh sách
 • Bảng
 • Biểu đồ
 • Vẽ hình
 •  …

4. Tạo và định dạng văn bản

 • Danh sách
 • Bảng
 • Biểu đồ
 • Đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình
 • Vẽ hình

5. Chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình

1.350.000 đồng


HÌNH ẢNH