Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang

Chương trình Đào tạo

CHUYÊN ĐỀ: LẬP TRÌNH WEB

- Đối tượng: Đã học xong lớp Thiết kế web căn bản hoặc biết về HTML, CSS, Javascript.

- Mục tiêu: Trang bị cho học viên những kiến thức về lập trình web (PHP&MySQL). Từ đó học viên có thể tự mình viết một trang web cá nhân hay một công ty, đơn vị, tổ chức…

 

- Mục tiêu: Trang bị cho học viên những kiến thức về lập trình web (PHP&MySQL). Từ đó học viên có thể tự mình viết một trang web cá nhân hay một công ty, đơn vị, tổ chức…

- Đối tượng: Đã học xong lớp Thiết kế web căn bản hoặc biết về HTML, CSS, Javascript.

PHP & MySQL

Liên hệ


HÌNH ẢNH