Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang

Chương trình Đào tạo

COREL DRAW CƠ BẢN

 

- Sau khi học, học viên có thể sử dụng thành thào các chức năng cơ bản phần mềm thiết kế đồ họa Corel Draw, tự thiết kế các sản phầm đồ họa trong lĩnh vực quảng cáo 2D, truyền thông đa phương đa phương tiện, có kiến thức về kỹ năng in ấn công nghiệp

- Tất cả mọi đối tượng

Các thành phần cơ bản của Corel Draw

 • Định kích thước trang vẽ.
 • Ẩn và hiện trang vẽ.
 • Các thanh công cụ.
 • Thu phóng to nhỏ các đối tượng.
 • Sử dụng thước Rulers, Lưới (Grid), Guideline.
 • Tỉ lệ trang vẽ.
 • Xem trước bản vẽ.

 

Công cụ vẽ tạo hình

 • Công cụ chọn đa chức năng.
 • Công cụ định dạng chỉnh sửa.
 • Nhóm bút vẽ.
 • Artistic media.
 • Preset.
 • Brush.
 • Sprayer.
 • Calligraphic.
 • Pen tool.
 • Polyline tool.
 • Bspline tool.
 • Connector tool.
 •  Dimension tool.

 

Nhóm tập hợp hình vẽ trong Corel: cắt dán, chỉnh sửa, tạo khung

 • Các công cụ thao tác với đối tượng: Weld, Trim, Combine, Intersect…
 • Lệnh so hàng và phân bố các đối tượng: Align and distribute…

 

Màu sắc trong Corel, các bảng màu và cách sử dụng.

 • Màu sắc trong corel
 • Các bảng màu trong Corel
 • Tô màu lưới chuyển sắc (Mesh)

 

Chữ nghệ thuật, chữ văn bản, cách trình bày chữ và hiệu ứng chữ

 • Artistic Text
 • Paragraph

 

Hiệu ứng kỷ xảo trong Corel

Các kỷ xảo trong corel: Blend Tool, Contour Tool, Distortion, Drop Shadow, Enverlope, Tranperrency, Power Clip, Len, Extrude…

 

Xử lý ảnh trong Corel

 • Hiệu ứng Gausian Blur
 • Remove Background
 • Adjust…

 

Thiết kế các loại hình quảng cáo

 • Lý thuyết về thiết kế quảng cáo:
 • Poster, Logo,Standee, thương hiệu…

Liên hệ


HÌNH ẢNH