Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang

Chương trình Đào tạo

LỚP QUẢN TRỊ MẠNG DOANH NGHIỆP

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về cài đặt và triển khai hệ thống mạng; quản trị các máy chủ Windows, Linux,...

- Có trình độ A tin học.

- Hoặc có kiến thức tương đương trình độ A.

 I. CĂN BẢN VỀ HẠ TẦNG KẾT NỐI

- Mô hình OSI và TCP/IP

 • Giới thiệu mô hình OSI
 • IP và phân lớp địa chỉ IP
 • Chia subnet
 • Kiến trúc mạng 3 lớp
 •  

  - Hạ tầng kết nối mạng LAN / WAN / Wireless

 • Các tiêu chuẩn liên quan, bấm dây, đi dây, tiếp đất...
 • Cáp và các phụ kiện đấu nối
 • Các thiết bị kết nối mạng LAN/WAN: Switch, Router, Proxy, Firewall, Loadbalance, Converter...
 • Thiết bị cho mạng wireless
 • Bảo mật mạng wireless...

- Một số vấn đề trong mạng P2P

* Thực hành:

- Chia nhóm đặt địa chỉ IP, ping lẫn nhau...

- Chia sẽ tài nguyên trong mạng P2P, phân quyền truy cập...

- Bấm dây mạng, kết nối mạng qua các thiết bị chuyển mạch, tích hợp mạng wireless vào mạng có dây, cấu hình kết nối internet...

 

II. QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS SERVER 2008

- Cài đặt Windows Server 2008.  

- Một số thiết lập cơ bản.     

- Local User Account và Local Group.

- Local Policy và Local Security Policy.

- NTFS Permission và Share Resource.        

- Security Template.

- Audit.

- Remote Desktop Service. 

- File Resource Manager.

- Disk Quota và Disk Management.

- Backup.  

- Một số công cụ chuẩn đoán lỗi mạng.

 

III. CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH CÁC DỊCH VỤ MẠNG

- Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS.

- Cài đặt và cấu hình dịch vụ dịch vụ DHCP.

- Cài đặt và cấu hình dịch vụ dịch vụ WEB.

- Cài đặt và cấu hình dịch vụ dịch vụ FTP.   

 

IV. XÂY DỰNG MÔ HÌNH MẠNG QUẢN LÝ TẬP TRUNG (DOMAIN)  

- Cài đặt Domain Controller.

- Join các máy Client vào Domain sử dụng IP động.

- Tạo các OU, Domain Groups và Domain Users.

- Tạo Home Folder và sử dụng Roaming Profile cho các Users.

- Thiết lập các Group Policy Object (GPO).

- Cài đặt và cấu hình Routing and Remote Access Service (RRAS).

 

V. GIỚI THIỆU HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX (UBUNTU)

- Cài đặt Linux.

- Một số lệnh cơ bản trên Linux.

- Giới thiệu các dịch vụ cơ bản trên Linux.

 

VI. ÔN TẬP, KIỂM TRA CUỐI KHÓA  

- Hình thức học: Trực tiếp trên máy, mỗi người 1 máy.

- Đơn giá: 1.500.000 đ (kèm tài liệu, không bao gồm lệ phí thi).

- Thời lượng: 80 tiết (khoảng 2 tháng).

 

TÀI LIỆU

 • EBook tham khảo.
 • Các slide bài giảng.
 • Tài liệu phát cho học viên: phát vào đầu mỗi chuyên đề.

Liên hệ


HÌNH ẢNH