Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang

Chương trình Đào tạo

ÔN LUYỆN CHUẨN KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

- Mục tiêu: Ôn tập kiến thức 6 Mô đun IU01, IU02, IU03, IU04, IU05, IU06 của thông tư 03 – BTTTT để thi lấy chứng chỉ sử dụng CNTT cơ bản

- Mục tiêu: Ôn tập kiến thức 6 Mô đun IU01, IU02, IU03, IU04, IU05, IU06 của thông tư 03 – BTTTT để thi lấy chứng chỉ sử dụng CNTT cơ bản

Đối tượng: Đã có kiến thức đại cương về tin học

STT

Tên mô đun

Nội dung vắn tắt

Hiểu biết về CNTT cơ bản

Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính, các ứng dụng của CNTT-TT, cơ bản về an toàn thông tin…

2

Sử dụng máy tính cơ bản

Làm việc với hệ điều hành, quản lý file/folder, sử dụng một số phần mềm tiện ích (nén/giải nén, diệt virus…), sử dụng tiếng Việt trên máy tính.

Xử lý văn bản cơ bản

Ms Word cơ bản

Sử dụng bảng tính cơ bản

Ms Excel cơ bản

Sử dụng trình chiếu cơ bản

Ms PowerPoint cơ bản

Sử dụng Internet cơ bản

Sử dụng trình duyệt web, truy cập trang web, gửi nhận thư điện tử, tìm kiếm thông tin…

Liên hệ


HÌNH ẢNH