Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang

Chương trình Đào tạo

PHOTOSHOP CƠ BẢN

 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể vận dụng được các công cụ của photoshop trong lĩnh vực thiết kế hình ảnh 2D

Tất cả mọi đối tượng

 • Tổng quan.
 • Làm quen với Photoshop cs6.
 • Công cụ tạo vùng chọn.
 • Hiệu chỉnh vùng chọn.
 • Chọn vùng bằng Color Range.
 • Kênh và mặt nạ.
 • Layer.
 • Adjustment Layer.
 • Clipping Mask & Layer Mask.
 • Blending Mode.
 • Công cụ  Text.
 • Màu sắc trong Phoshop.
 • Vẽ với công cụ Pen.
 • Công cụ Pencil và Brush.
 • Công cụ tô màu.
 • Shape tool.
 • Công cụ hiệu chỉnh ảnh.
 • Filter.
 • Action
 • Bài tập cuối khóa

Liên hệ


HÌNH ẢNH