Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang

Chương trình Đào tạo

SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về máy tính, phần cứng, phần mềm…; các quy định pháp luật liên quan khi sử dụng phần mềm, internet; kỹ năng sử dụng máy tính, làm việc trên các hệ điều hành; khai thác các ứng dụng, dịch vụ internet;… đáp ứng 3 Mô đun IU01, IU02, IU06 của thông tư 03 – BTTTT.

 

Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về máy tính, phần cứng, phần mềm…; các quy định pháp luật liên quan khi sử dụng phần mềm, internet; kỹ năng sử dụng máy tính, làm việc trên các hệ điều hành; khai thác các ứng dụng, dịch vụ internet;… đáp ứng 3 Mô đun IU01, IU02, IU06 của thông tư 03 – BTTTT.

- Đối tượng: mọi đối tượng

I. U01: HIỂU BIẾT VỀ CNTT CƠ BẢN

1. Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính

 • Phần cứng: máy vi tính và thiết bị cầm tay thông minh; các thành phần phần cứng; thiết bị trung tâm; thiết bị nhập, xuất, lưu trữ; cổng.
 • Phần mềm: phân loại phần mềm; lập trình; phần mềm thương mại và phần mềm mã nguồn mở
 • Mạng máy tính và truyền thông

 

 2. Các ứng dụng của công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT-TT)

 • Một số ứng dụng công và ứng dụng trong kinh doanh: thương mại điện tử (E-commerce), chính phủ điện tử (E-government), học trực tuyến (E-learning), hội nghị trực tuyến (Teleconference),…
 • Một số ứng dụng phổ biến để liên lạc, truyền thông: “thư điện tử” (E-mail); Các thuật ngữ: mạng xã hội, diễn đàn, cộng đồng trực tuyến,…

 

3. An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng CNTT-TT

4. Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính

5. Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng CNTT

 • Bản quyền 
 • Bảo vệ dữ liệu

 

II. IU02: SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN

1. Các hiểu biết cơ bản để bắt đầu làm việc với máy tính

2. Làm việc với Hệ điều hành

 • Màn hình làm việc
 • Biểu tượng và cửa sổ

 

3. Quản lý thư mục và tập tin

 Thư mục và tệp

 • Xem thông tin, sắp xếp, tạo shortcut đến nơi lưu giữ thư mục, tập tin
 • Tạo, đặt tên, đổi tên tập tin và thư mục, thay đổi trạng thái và hiển thị thông tin về tập tin
 • Chọn, sao chép, di chuyển tập tin và thư mục
 • Tìm kiếm tập tin và thư mục

4. Một số phần mềm tiện ích

 Nén và giải nén tập tin

 • Phần mềm diệt virus, phần mềm an ninh mạng
 • Chuyển đổi định dạng tập tin

 5. Sử dụng tiếng Việt

 Các khái niệm liên quan

 • Lựa chọn và cài đặt các tiện ích
 • Chuyển đổi Font chữ

6. Sử dụng máy in

 

III. IU06: SỬ DỤNG INTERNET CƠ BẢN

1. Kiến thức cơ bản về Internet

2. Sử dụng trình duyệt web

 • Thao tác duyệt web cơ bản
 • Thiết lập (setting)
 • Đánh dấu
 • Lưu nội dung
 • Chuẩn bị in và in
 • ...

 3. Tìm kiếm thông tin trên Internet

 4. Sử dụng thư điện tử

 • Khái niệm và nguy cơ khi sử dụng thư điện tử
 • Viết và gửi thư điện tử
 • Quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng thư điện tử
 •  …

5. Một số dạng truyền thông số thông dụng

 • Cộng đồng trực tuyến
 • Thương mại điện tử và ngân hàng điện tử
 •  …

Liên hệ


HÌNH ẢNH