Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang

Chương trình Đào tạo

TIN HỌC ỨNG DỤNG THEO CHUẨN QUỐC TẾ IC3 SPARK

1. Mục tiêu

 • Chương trình IC3 Spark giúp học viên có cơ hội tiếp cận từ sớm với công nghệ số để nắm được những kiến thức về máy tính cơ bản, biết cách sử dụng internet một cách thành thạo và an toàn và hiệu quả.
 • Học viên được cung cấp liến thức nền móng cho các cấp học sau.
 • Sở hữu chứng chỉ IC3 Spark minh chứng trình độ tin học của học sinh tương đương với học sinh cùng cấp tại các nước tiên tiến trên thế giới, điển hình là Hoa kỳ.

2. Đối tượng

 • Học sinh cấp tiểu học từ 08 tuổi trở lên.

3. Nội dung

 • Module 1: Máy tính căn bản (Computing Fundamentals –CF)
 • Module 2: Các ứng dụng chính (Key Applications –KA)
 • Module 3: Cuộc sống trực tuyến (Living Online – LO)

Chương trình IC3 Spark giúp học viên có cơ hội tiếp cận từ sớm với công nghệ số để nắm được những kiến thức về máy tính cơ bản, biết cách sử dụng internet một cách thành thạo và an toàn và hiệu quả.

Học viên được cung cấp liến thức nền móng cho các cấp học sau.

Sở hữu chứng chỉ là minh chứng cho trình độ tin học của các em học sinh đang tương đương với học sinh cùng cấp lớp tại các nước tiên tiến trên thế giới, điển hình là Hoa kỳ.

Học sinh cấp tiểu học từ 08 tuổi trở lên.

Bài 1: CĂN BẢN VỀ CÔNG NGHỆ

 1. 1. Phần cứng (Hardware)
 2. 2. Các thiết bị phần cứng
 3. 3. Khái niệm về phần mềm
 4. 4. Phân loại phần mềm
 5. 5. Phần cứng cơ bản
 6. 6. Các chương trình ứng dụng trên máy tính để bàn
 7. 7. Hệ điều hành
 8. 8. Tập tin và thư mục
 9. 9. Các thiết bị di động (Mobile Devices)
 10. 10. Mạng và Internet
 11. 11. Ôn tập

Bài 2: QUẢN LÍ THÔNG TIN

 1. 1. Các khái niệm cơ bản
 2. 2. Trình duyệt Web (Web Browser)
 3. 3. Định vị loại thông tin trên trang Web
 4. 4. Lưu lại địa chỉ trang Web (Đánh dấu trang Web)

            5. Ôn tập

Bài 3: SÁNG TẠO NỘI DUNG

 1. 1. Các khái niệm cơ bản
 2. 2. Microsoft Word và tài liệu (Document)
 3. 3. Giới thiệu về Microsoft PowerPoint và bài trình chiếu
 4. 4. Công dụng của các phím đặc biệt trên bàn phím tiêu chuẩn
 5. 5. Ôn tập

Bài 4: CÔNG DÂN SỐ

 1. 1. Công dân số
 2. 2. Quyền công dân số (Digital Citizenship)
 3. 3. Tiêu chuẩn phù hợp trong tương tác trực tuyến
 4. 4. Bản chất công cộng và mãi mãi của Internet
 5. 5. Ôn tập

Bài 5: TRUYỀN THÔNG

 1. 1. Các khái niệm cơ bản
 2. 2. Các phương pháp truyền thông khác nhau
 3. 3. Ôn tập

Bài 6: AN TOÀN VÀ BẢO MẬT

 1. 1. Các khái niệm cơ bản
 2. 2. Bảo mật máy tính
 3. 3. Sử dụng thiết bị an toàn
 4. 4. Ứng xử trực tuyến phù hợp
 5. 5. Ôn tập

Liên hệ

Chứng chỉ IC3 Spark

Spark tên gọi đầy đủ là The Internet and Computing Core Certification Spark

 IC3 Spark là chứng chỉ quốc tế về kỹ năng sử dụng máy tính và Internet cơ bản do tổ chức Khảo thí tin học Certiport (Hoa Kỳ) cấp.

Chứng chỉ IC3 Spark có giá trị vô thời hạn và được công nhận trên toàn thế giới.