* Giới thiệu:

    Năm học 2013-2014, Bộ GD&ĐT tiếp tục khẳng định "lấy đổi mới quản lý làm khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng toàn diện" là mục tiêu trọng tâm của ngành giáo dục. Đây cũng là một nội dung chính trong Nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Trường ta.

    Để đạt mục tiêu trên, trước hết mỗi cá nhân cần có sự đổi mới từ trong nhận thức và tư duy quản lý; từ đó, mạnh dạn đổi mới hình thức quản lý, vận dụng các phương pháp quản lý chất lượng vào hoạt động của từng cá nhân và đơn vị, đồng thời "từng bước hình thành văn hóa chất lượng giáo dục trong nhà trường" như Nhiệm vụ năm học 2013-2014 đã đề ra.

   Với mong muốn tiếp tục cải tiến và nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng hoạt động của mỗi cá nhân nói riêng và toàn đơn vị nói chung, chuyên đề sẽ tập trung vào 02 nội dung chính:

1/. Giới thiệu một số phương pháp quản lý đã được đánh giá là hiệu quả nhất hiện nay; cụ thể như:
     - Các bí quyết thành công của người Nhật: Kaizen, PCDA cycle, HORENSO, và 5S.

     - Phương pháp quản lý linh hoạt: Agile và Scrum

2/. Ứng dụng phương pháp Scrum để quản lý dự án/công việc

       (--> Nếu còn thời gian sẽ "demo" sử dụng công cụ/chương trình hỗ trợ, hoặc sẽ để cho seminar sau)