Điều 1. Đối tượng dự thi

1. Đối tượng: là cán bộ, công chức, viên chức (trừ những viên chức là giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo) tuổi không quá 35 (tính đến 31/12/2018) và chưa đạt giải nhất, nhì, ba cấp Trung ương trong hội thi những năm trước .

2. Số lượng:

- Huyện, thị, thành Đoàn: Chọn cử cán bộ, công chức, viên chức trẻ thi đạt giải cao Hội thi cấp huyện gồm: 05 cán bộ, công chức, viên chức cấp xã đại diện thi bảng K1 và 05 cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện đại diện thi bảng K2.

- Đoàn khối Dân chính Đảng: Mỗi Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở (có cán bộ, công chức, viên chức) tuyển chọn ít nhất 01 và cao nhất là 02 cán bộ, công chức, viên chức tham gia thi bảng K3.

Điều 2. Hình thức và nội dung thi

Thời gian 90 phút:

Thí sinh làm bài thi trên máy tính, sử dụng bộ phần mềm ứng dụng văn phòng Microsoft Office hoặc phần mềm nguồn mở (kỹ năng CNTT đáp ứng 05 Mô đun IU02, IU03, IU04, IU07, IU08 quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; Thể thức văn bản được trình bày theo Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ trưởng bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính) để giải quyết các vấn đề sau:

- Đối với bảng K1, K2: Xây dựng văn bản có liên quan để triển khai một công việc thực tế của cán bộ, công chức.

- Đối với bảng K3: Xây dựng báo cáo, thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu, đánh giá và đưa ra giải pháp về một vấn đề cụ thể trong công việc của cán bộ, công chức hoặc cải cách hành chính.

Điều 3. Các bước tổ chức Hội thi

1. Tổ chức Hội thi cấp tỉnh

a) Thời gian: Ngày 03/8/2018 (Thứ Sáu)

b) Địa điểm: Trung tâm tin học trường Đại học An Giang.

Điều 4. Hồ sơ đăng ký dự thi

1. Đối với huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn khối Dân chính Đảng

Công văn của Ban Thường vụ huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộckèm theo danh sách trích ngang các thí sinh (có xác nhận, đóng dấu).

2. Đối với mỗi thí sinh dự thi

Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu (có dán ảnh 4x6), kèm theo 02 ảnh 4x6. (Khi đi thi mang theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ cán bộ, công chức, viên chức để đối chiếu.) (Tải về phiểu đăng ký)

3. Địa chỉ gửi hồ sơ

Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh Đoàn An Giang, số 24 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang.

Điều 5. Giải thưởng của Hội thi

Đối tượng
Giải

Bảng K1

Bảng K2

Bảng K3

 
 

Giải nhất

1

1

1

 

Giải nhì

1

1

1

 

Giải ba

1

1

1

 

Khuyến khích

5

5

5

 

Tổng cộng

8

8

8

 

- Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ xem xét chọn thí sinh đạt Giải nhất mỗi khối để tham dự Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ cấp toàn quốc vào đầu tháng 10/2018. - Tùy thuộc vào kết quả chấm thi, Hội đồng Giám khảo có thể đề xuất với Ban Tổ chức tăng hoặc giảm các giải thưởng.

Điều 6. Kinh phí Hội thi

Tỉnh Đoàn chi cho giải thưởng, công tác tổ chức hội thi, tuyên truyền.

          Chi phí đi lại từ địa phương đến điểm thi và chi phí ăn, ở của thí sinh thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước, hoặc do các đơn vị có thí sinh dự thi chịu trách nhiệm.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tổ chức Hội thi

a) Ban Tổ chức Hội thi do một đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn làm Trưởng ban, các thành viên khác là đại diện một số Ban chuyên Tỉnh Đoàn và các cơ quan phối hợp tổ chức.

b) Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm triển khai Hội thi theo đúng kế hoạch.

c) Thường trực Ban Tổ chức Hội thi là Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị.

2. Ban Thư ký Hội thi

a) Ban Thư ký Hội thi do một đồng chí thuộc đơn vị Thường trực Ban Tổ chức làm Trưởng ban, các thành viên khác do các cơ quan phối hợp tổ chức Hội thi giới thiệu.

b) Ban Thư ký có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức triển khai các nội dung của Hội thi theo kế hoạch và tiến độ đã đề ra.

3. Ban Giám khảo

a) Ban Giám khảo do Thường trực Ban Tổ chức giới thiệu, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi ra quyết định thành lập.

b) Ban Giám khảo chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về chuyên môn của Hội thi: Hướng dẫn nội dung, ra đề thi, qui chế chi, chấm thi, giải quyết khiếu nại, tổng hợp kết quả và trình Ban Tổ chức phê duyệt.

4. Hội đồng Coi thi

a) Hội đồng Coi thi do Thường trực Ban Tổ chức giới thiệu, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi ra quyết định thành lập.

b) Hội đồng Coi thi chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về công tác tổ chức coi thi bảo đảm đúng Quy chế của Hội thi.

5. Công tác phối hợp

a) Tỉnh Đoàn: Cơ quan thường trực chỉ đạo và tổ chức Hội thi.

d) Trung tâm tin học trường Đại học An Giang: Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, ra đề thi, cán bộ coi chấm thi, kỹ thuật (máy vi tính, phòng thi, điện, nước,...) phục vụ Hội thi, đảm bảo chu đáo, an toàn.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Hội thi kết thúc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, Ban Tổ chức Hội thi sẽ xem xét, quyết định./.

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THI

Đính kèmDung lượng
48---The le hoi thi Tin hoc tre khoi CBCC nam 2018.doc63.5 KB
Phieu-dang-ky-du-thi-Tin hoc tre CBCC2018.doc77 KB