CHƯƠNG TRÌNH
HỘI THẢO GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CNTT TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Thời gian: Bắt đầu lúc 8giờ00, thứ Sáu, ngày10/01/2014

Địa điểm: Phòng LAB4, Trung tâm Tin học, Khu Thư viện - Trung tâm, ĐHAG

(Kèm theo kế hoạch số  02 /KH-ĐHAG, ngày 03/01/2013)

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

7g30 – 8g00

Đón tiếp đại biểu

Ban Tổ chức

8g00 - 8g05

Tuyên bố lí do – Giới thiệu đại biểu

Ban Tổ chức

8g05 - 8g15

Phát biểu khai mạc

Th.S Lê Quốc Cường -  Giám đốc  TTTH

8g15 - 8g30

Hiện trạng ứng dụng và giảng dạy CNTT trong trường PTTH Thạnh Mỹ Tây

Cô Huỳnh Trần Phương Oanh – GV Trường PTTH Thạnh Mỹ Tây – Châu Phú

8g30 - 8g45

Hiện trạng ứng dụng và giảng dạy CNTT trong trường PTTH Long Xuyên

Đại diện Tổ Tin học Trường PTTH Long Xuyên

8g45 - 9g00

Giải pháp xây dựng hạ tầng máy chủ và các dịch vụ CNTT trên nền tảng mã nguồn mở trong các trường phổ thông

Thầy Phạm Minh Tân -  Tổ Trưởng Tổ Quản trị mạng - TTTH

9g00 – 9g15

Giải pháp quản lí phòng máy hiệu quả phục vụ công tác giảng dạy

Thầy Nguyễn Thanh Tùng – Tổ trưởng Tổ Cài đặt & Bảo trì -TTTH

9g15 – 9g30

Một số vấn đề về an toàn thông tin

Th.S Lê Quốc Cường -  Giám đốc  TTTH

9g30 - 10g30

Giải lao và tham quan triển lãm

Ban Tổ chức

10g30 – 10g45

Giới thiệu về các chương trình đào tạo ngắn hạn tại TTTH và cơ hội hỗ trợ và hợp tác của TTTH đối với các trường PTTH

Th.S Đỗ Thanh Cao -  P. Giám đốc  TTTH

10g45 - 11g00

Thảo luận

Ban Tổ chức

11g00

Kết thúc hội thảo

Ban Tổ chức

 

                                                                                                      BAN TỔ CHỨC

Mọi chi tiết xin liên hệ:  thầy Đỗ Thanh Cao: DĐ: 0907.858.422 hoặc Email: dtcao@agu.edu.vn