1. Phòng máy tính thực hành

Trung tâm có 8 phòng thực hành được trang bị 320 máy tính cấu hình mạnh. Các phòng máy được kết nối Intenet tốc độ cao đảm bảo cho việc giảng dạy, tổ chức kiểm tra và cho thuê khi có yêu cầu.

2. Phòng đa chức năng

Phòng đa chức năng là phòng chuyên tổ chức hội nghị, hội thảo với sức chứa từ 20 – 140 đại biểu. Phòng được trang bị hiện đại: hệ thống video conference, hệ thống dịch đa ngôn ngữ (4 kênh), hệ thống xuất dữ liệu tại vị trí bất kỳ phục vụ tham luận,…