Nội dung chính:

- Giới thiệu những ưu điểm vượt trội của Windows 8 so với Windows 7;

- Hướng dẫn cách cài đặt Windows 8;

- Cách khắc phục một số lỗi thường gặp khi cài Windows 8 và bộ MS. Office 2013.