Danh sách thí sinh dự thi ngày 20/02/2014

=> Chi tiết cụ thể vui lòng xem file đính kèm.

Ghi chú:

         

Phòng thi Phòng CICT_LAB4 (Lầu 01, Khu Thư viện và các Trung Tâm)

* Giờ thi:

         

Buổi Sáng:

Ca 1: 8g00 - 9g00

     
 

Ca 2: 9g15 - 10g15

     

Buổi Chiều :

Ca 1: 13g00 - 14g00

     

* Đề nghị thí sinh thi đi đúng giờ quy định, không giải quyết cho các thí sinh đi trễ quá 15 phút.

 Mọi thắc mắc xin liên hệ:

- Điện thoại: 0989.755887 (cô Linh), 0907 858422 (thầy Cao)

- Email: cict@agu.edu.vn ;  Website: http://cict.agu.edu.vn/mos/

Đính kèmDung lượng
Ds_ts_du_thi_tuyen_doi_thi_MOSWC_2014.pdf171.97 KB