(Hướng dẫn dành cho người dùng)

Một số thông tin chung về hệ thống mạng không dây ĐHAG:

- Được chia thành hai định danh truy cập, được gọi tắt là mạng AGUAGU_GUEST.

- Mạng AGU_GUEST dành cho tất cả mọi người. Các thiết bị có thể kết nối mà không cần phải xác thực nhưng khả năng phục vụ của AGU_GUEST bị giới hạn, băng thông truy cập Internet nhỏ và không sử dụng được một số dịch vụ trên Internet.

- Mạng AGU dành cho các cán bộ, giảng viên và sinh viên ĐHAG. Kết nối vào AGU sẽ có băng thông truy cập Internet lớn hơn, sử dụng được nhiều dịch vụ trên Internet hơn.

- Các thiết bị muốn kết nối vào AGU cần được đăng ký địa chỉ MAC để cho hệ thống xác thực nhận biết (một lần duy nhất). Mỗi cá nhân (đã có tài khoản email do ĐHAG) được đăng ký tối đa 4 (bốn) thiết bị và chịu trách nhiệm về các thiết bị đã đăng ký.

* Chú thích: Địa chỉ MAC (Media Access Control Address) là một dãy số riêng biệt đặc trưng cho cổng truy cập mạng của từng thiết bị.

Các thiết bị có thể đăng ký địa chỉ MAC gồm:

- Laptop, các loại máy tính bảng (tablet, iPad).

- Điện thoại thông minh (smart phone).

- Và một số thiết bị khác có khả năng kết nối vào mạng không dây.

Các bước thực hiện đăng ký như sau:

1/ Bật chức năng WiFi của thiết bị, kết nối vào mạng AGU_GUEST.

2/ Mở trình duyệt web trên thiết bị đó, truy cập tới địa chỉ sau:

* Chú ý: trình duyệt web có thể cảnh báo về chứng chỉ số (Certificate) nếu thiết bị đó chưa được cài đặt chứng chỉ số của ĐHAG.

3/ Nếu chương trình chưa xác định được địa chỉ MAC của thiết bị, màn hình sẽ như sau:

 

→ Xử lý: chờ 30 giây sau, nhấn refresh (tải lại trang) cho tới khi địa chỉ MAC được xác định, ví dụ:

4/ Nếu địa chỉ MAC đã được xác định (và chưa được đăng ký), nhấn vào nút Đăng ký, nhập thông tin của người sở hữu thiết bị vào:

Lưu ý:

- Tài khoản người đăng ký: điền phần tên địa chỉ email do ĐHAG cấp.

- Mật khẩu: nhập mật khẩu email.

- Đơn vị / Lớp: nhập tên đơn vị trực tiếp của mình (tới mức Bộ môn) hoặc lớp nếu là sinh viên.

- Địa chỉ MAC của thiết bị: do chương trình tự xác định, người dùng không nhập.

Một ví dụ về cách điền thông tin như sau:

5/ Sau khi nhấn nút Đăng ký, nếu các thông tin chính xác, chương trình sẽ báo thành công:

 

Và ta có thể xem danh sách các địa chỉ MAC mà mình đã đăng ký, ví dụ:

 

Kết nối vào mạng AGU:

Sau khi đăng ký thành công, bạn có thể ngắt kết nối với mạng AGU_GUEST và kết nối vào mạng AGU.

Một số lỗi có thể phát sinh trong quá trình đăng ký:

1/ Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác.

2/ Tài khoản email đang bị khóa.

Thông báo lỗi nếu có các thông tin không chính xác:

Thông tin hỗ trợ:

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ:

- Điện thoại nội bộ: số 1080

- Email hỗ trợ: support@agu.edu.vn

- Liên hệ trực tiếp phòng Giao dịch, Trung tâm Tin học, tầng 1, khu Thư viện và các Trung tâm.