Kính gửi quý Thầy, Cô và các bạn sinh viên,
 
Do việc đồng bộ thư bằng công cụ Data Migration của Google thực hiện quá chậm nên Trung tâm Tin học phát hành hướng dẫn đồng bộ thư bằng giao thức POP để quý Thầy, Cô và các bạn có nhu cầu chuyển thư lên Google sớm thì có thể tự thực hiện.
 
Việc đồng bộ bằng Data migration vẫn diễn ra (dù cho người dùng có tự đồng bộ bằng giao thức POP hay không). Các quá trình này không gây trùng lắp thư. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý giao thức POP không lấy được thông tin trạng thái thư, nên các thư được lấy lên bằng giao thức này sẽ ở trạng thái là "chưa đọc".
 
Xin lưu ý là hướng dẫn này chỉ dành cho các người dùng sử dụng email có tên miền @agu.edu.vn (không áp dụng cho các sinh viên mới có tên miền @student.agu.edu.vn).
 
Chúc quý Thầy, Cô và các bạn thao tác thành công.
Đính kèmDung lượng
HƯỚNG DẪN TỰ ĐỒNG BỘ EMAIL TỪ MAILBACKUP SANG GMAIL.pdf529.38 KB