Ngày 10/01/2014, tại Trung tâm tin học, Khu Thư viện – Trung tâm, trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội thảo “Giới thiệu giải pháp ứng dụng Công nghệ thông tin trong Trường phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang” dành cho các giáo viên tin học tại các trường phổ thông trung học trong tỉnh, giảng viên và sinh viên năm cuối ngành Sư phạm Tin học của ĐHAG.

 

Các đại biểu tìm hiểu về hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm Tin học

Tham dự Hội thảo, các đại biểu đã được các chuyên viên của Trung tâm Tin học ĐHAG chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai các giải pháp xây dựng hạ tầng máy chủ và các dịch vụ CNTT trên nền tảng phần mềm mã nguồn mở, giải pháp quản lý phòng máy phục vụ công tác giảng dạy cũng như vấn đề an toàn thông tin trên Internet. Đặc biệt, các giáo viên đã được giới thiệu về các chương trình đào tạo ngắn hạn tại TTTH và cơ hội hỗ trợ, hợp tác của TTTH đối với các trường PTTH. Bên cạnh đó, đại diện một số trường PTTH trong Tỉnh cũng chia sẻ về hiện trạng ứng dụng và giảng dạy CNTT trong trường của mình.

Trong khuôn khổ của Hội thảo, Ban tổ chức còn kết hợp triển lãm sản phẩm và giải pháp CNTT ứng dụng trong các trường PTTH.

Các đại biểu tham dự Hội thảo
ThS. Lê Quốc Cường - Giám đốc TT Tin học chia sẻ một số vấn đề về an toàn thông tin
ThS. Đỗ Thanh Cao - Phó Giám đốc TT Tin học chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo
Đại diện giáo viên các trường PTTH chia sẻ về hiện trạng ứng dụng và giảng dạy CNTT trong trường của mình
Đại biểu tham quan hệ thống CNTT tại Trung tâm Tin học

(Nguồn: Báo Enews - ĐHAG)