Toàn cảnh lễ khai mạc
Đại biểu tham dự lễ
Đồng chí Huỳnh Quốc Thái - Bí thư Tỉnh Đoàn trao hoa cho đại diện nhà tài trợ
Đồng chí Lâm Thành Sĩ – Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang phát biểu khai mạc
Thầy Nguyễn Trường Giang – Phó phòng Kinh doanh và Đào tạo, Trung tâm Tin học thông qua thể lệ, quy chế coi và chấm thi
Toàn cảnh phòng thi
Thí sinh thực hiện các phần thi