Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-ĐHAG ngày 01/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang

        Căn cứ Kế hoạch số 1136/KH-ĐHAG ngày 12/9/2018 của Trường Đại học An Giang về việc bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho viên chức Trường Đại học An Giang

        Trung tâm Tin học xin gửi đến Trường Đại học An Giang Thông báo khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản; cụ thể như sau:

1. Khai giảng:

        - Tháng 04 ngày 22/04/2019

        Lịch học:

        + Tối 2-4-6: 22/04/2019

        + Tối 3-5-7: 23/04/2019

        + Sáng – chiều Thứ 7 và Chủ nhật: 04/05/2019

        - Tháng 05 ngày 13/05/2019

        Lịch học:

        + Tối 2-4-6: 13/05/2019

        + Tối 3-5-7: 14/05/2019

        + Sáng – chiều Thứ 7 và Chủ nhật: 18/05/2019

         (Sáng: từ 7g30 đến 10g30; Chiều: từ 13g30 đến 16g30; Tối: từ 18g00 đến 21g00)

2. Nội dung

            - Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức lý thuyết và thực hành kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông. Gồm 6 mô-đun sau:

Phần 1. Sử dụng máy tính và Internet

 Phần 2. Tin học văn phòng:

  IU01: Hiểu biết về CNTT cơ bản 

  IU02: Sử dụng máy tính cơ bản 

  IU06: Sử dụng internet cơ bản 

  IU03: Xử lý văn bản cơ bản 

  IU04: Sử dụng bảng tính cơ bản 

  IU05: Sử dụng trình chiếu cơ bản 

            - Hướng dẫn và giải bài tập thực hành ứng dụng thực tế;

            - Thảo luận, hệ thống kiến thức, kiểm tra đánh giá kỹ năng cuối khoá.

3. Thời gian tập huấn: Tối đa 75 tiết.  

Đính kèmDung lượng
TB 15-TB-TTTH khai giang lop tap huan CNTT DHAG T4-5-2019.pdf849.08 KB