Đối tượng: Các bé từ 8 tuổi trở lên

Mục tiêu: Giúp các bé thay đổi thói quen sử dụng điện thoại; máy tính, thay vì sử dụng để chơi game thì tự sáng tạo ra trò chơi hỗ trợ học tập và giải trí trên các thiết bị này. Hình thành tư duy logic, tư duy khoa học máy tính. Khơi gợi tiềm năng sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin

Lịch học:

            - Thứ 7, Chủ nhật

Nội dung:

- Làm quen với giao diện phần mềm Scratch

- Làm quen với các khối lệnh

- Thực hành các khối lệnh

- Làm bài tập thực hành ứng dụng