LỚP TIN HỌC DÀNH CHO TRẺ EM CẤP ĐỘ 2

Đối tượng: Các bé từ lớp 4-6

Mục tiêu: Cung cấp kỹ năng khai thác, sử dụng mạng xã hội an toàn; tiếp xúc tích cực và có chọn lọc thế giới thông tin trên internet; tổ chức các thư mục trên máy; sử dụng tốt các phần mềm soạn thảo.

Lịch học:

            - Tối: 18g00 – 20g00 với các buổi 2-4-6 hoặc 3-5-7

            - Sáng: 8g00 – 10g00 với các buổi 2-4-6 hoặc 3-5-7

            - Chiều: 14g00 – 16g00 với các buổi 2-4-6 hoặc 3-5-7

            - Thứ 7, Chủ nhật

Nội dung:

1. Hệ điều hành và Internet

- Cung cấp kỹ năng khai thác, sử dụng mạng xã hội an toàn

- Tìm trên kiếm thông tin nâng cao trên internet và trên máy tính

- Tiếp xúc tích cực và có chọn lọc thế giới thông tin trên internet;

- Cách tổ chức lưu trữ file

2. Microsoft Word 2010 cơ bản

- Các kiểu gõ dấu Tiếng Việt và các Công cụ hỗ trợ gõ dấu Tiếng Việt

- Nguyên tắc sử dụng dấu câu, Viết hoa trong tiếng việt, bảng mã VNI, ABC, Unicode

- Làm quen với giao diện Microsoft Word

- Sử dụng các chức năng cơ bản định dạng văn bản (Định dạng font chữ, định dạng đoạn văn bản, sử dụng Tab để định dạng văn bản, đánh số thứ tự tự động cho văn bản, trình bày trang trí đoạn, tô màu chữ, định dạng ký tự đầu đoạn văn (Drop cap), phóng to, thu nhỏ văn bản)

- Tạo bảng biểu (Table)

- Chèn và hiệu chỉnh ClipArt và hình ảnh.

- Vẽ và hiệu chỉnh các đối tượng bằng công cụ Shapes.

- Tạo và hiệu chỉnh chữ nghệ thuật với công cụ WordArt (đổ bóng, 3D, …).

- Chèn ký tự đặc biệt vào văn bản (Symbol).

- Thực hành với những bài tập ứng dụng thực tế theo từng chủ đề.

3. Microsoft Excel cơ bản

- Làm quen với giao diện Microsoft Excel

- Lập các bảng tính đơn giản bằng Microsoft Excel

- Định dạng cho bảng tính Excel

- Sử dụng các hàm thông dụng để xử lý dữ liệu: một số hàm đơn giản

- Thực hành với những bài tập ứng dụng thực tế.

4. Microsoft Powerpoint cơ bản

- Làm quen với giao diện PowerPoint

- Khởi động, lưu và thoát khỏi chương trình PowerPoint

- Tạo bài thuyết trình mới

- Tạo bài thuyết trình từ mẫu có sẵn

- Xây dựng các trò chơi đơn giản