PHOTOSHOP CƠ BẢN

- ĐỐI TƯỢNG:

Tất cả mọi đối tượng

- MỤC TIÊU:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể vận dụng được các công cụ của photoshop trong lĩnh vực thiết kế hình ảnh 2D

- NỘI DUNG:

 • Tổng quan.
 • Làm quen với Photoshop cs6.
 • Công cụ tạo vùng chọn.
 • Hiệu chỉnh vùng chọn.
 • Chọn vùng bằng Color Range.
 • Kênh và mặt nạ.
 • Layer.
 • Adjustment Layer.
 • Clipping Mask & Layer Mask.
 • Blending Mode.
 • Công cụ  Text.
 • Màu sắc trong Phoshop.
 • Vẽ với công cụ Pen.
 • Công cụ Pencil và Brush.
 • Công cụ tô màu.
 • Shape tool.
 • Công cụ hiệu chỉnh ảnh.
 • Filter.
 • Action
 • Bài tập cuối khóa