PHOTOSHOP CƠ BẢN

SỐ TIẾT: 45

- ĐỐI TƯỢNG:

Tất cả mọi đối tượng

- MỤC TIÊU:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể vận dụng được các công cụ của photoshop trong lĩnh vực thiết kế hình ảnh 2D

- NỘI DUNG:

 • Tổng quan.
 • Làm quen với Photoshop cs6.
 • Công cụ tạo vùng chọn.
 • Hiệu chỉnh vùng chọn.
 • Chọn vùng bằng Color Range.
 • Kênh và mặt nạ.
 • Layer.
 • Adjustment Layer.
 • Clipping Mask & Layer Mask.
 • Blending Mode.
 • Công cụ  Text.
 • Màu sắc trong Phoshop.
 • Vẽ với công cụ Pen.
 • Công cụ Pencil và Brush.
 • Công cụ tô màu.
 • Shape tool.
 • Công cụ hiệu chỉnh ảnh.
 • Filter.
 • Action
 • Bài tập cuối khóa

- Hình thức học: Trực tiếp trên máy, mỗi người 1 máy.

- Đơn giá:  1.200.000 đ (kèm tài liệu).

- Thời lượng: 45 tiết

  Từ 18g30 – 21g00 vào ngày thứ (2-4-6 hoặc 3-5-7).