Vào ngày 21/08/2013, đại diện Microsoft VN đã có buổi làm việc với Trung tâm Tin học ĐHAG để giới thiệu về các dịch vụ IT hỗ trợ cho giáo dục, trong đó có giới thiệu về bộ Office 365 và chương trình dùng thử Office 365.

 Nay Trung tâm Tin học xin giới thiệu về bộ Offcice 365 và các thức đăng ký dùng thử. Buổi seminar sẽ tập trung vào một số nội dung sau:
1. Office 365 là gì?
2. Cách thức đăng ký tài khoản dùng thử.
3. Một số chức năng của trang quản lý tài khoản Office 365.
4. Hướng dẫn sử dụng phiên bản Office 365 online.
5. Cài đặt bộ Office ProPlus để có thể sử dụng offline.