Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

      Căn cứ theo Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Tin học trực thuộc Trường Đại học An Giang,

      Từ năm 2017 đến nay, Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang có đủ điều kiện là Trung tâm sát hạch tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.

      Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao, cụ thể như sau:

1. Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Phần thi

Nội dung thi

Thời gian (phút)

Lý thuyết: 40 câu

IU01, IU02, IU03, IU04, IU05 và IU06

30

Thực hành

 

120

Phần 1

IU01+IU02+IU06

20

Phần 2

IU03

45

Phần 3

IU04

30

Phần 4

IU05

25

      Ni dung thi: theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ thông tin và Truyền thông:

      - IU01: Hiểu biết về CNTT cơ bản.

      - IU02: Sử dụng máy tính cơ bản (Windows 7).

      - IU03: Xử lý văn bản cơ bản (Word 2010 + Soạn thảo Văn bản Hành chính).

      - IU04: Sử dụng bảng tính cơ bản (Excel 2010).

      - IU05: Sử dụng trình chiếu cơ bản (PowerPoint 2010)

      - IU06: Sử dụng Internet cơ bản.

 2. Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao

Phần thi

Nội dung thi

Thời gian (phút)

Lý thuyết: 40 câu

IU07, IU08 và IU09

30

Thực hành:

 

120

 + Phần 1

IU07

45

 + Phần 2

IU08

45

 + Phần 3

IU09

30

      Ni dung thi: theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ thông tin và Truyền thông:

      - IU07: Xử lý văn bản nâng cao (Word 2010 + Soạn thảo Văn bản Hành chính).

      - IU08: Sử dụng bảng tính nâng cao (Excel 2010).

      - IU09: Sử dụng trình chiếu nâng cao (PowerPoint 2010).

      Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao:

      Thí sinh có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, B, C quốc gia, được cấp trước ngày 15/12/2016.

3. Phí dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản/ nâng cao: 600.000 đồng/ hồ sơ. 

      Hồ sơ sự thi: Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm).

      Thông tin chi tiết được cung cấp tại: Website: http://cict.agu.edu.vn

      Mọi thắc mắc xin liên hệ: Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang.

      Địa chỉ: Lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm, Số 18, đường Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

      Điện thoại: (0296)6253599; Email: cict@agu.edu.vn./.

Đính kèmDung lượng
Don dang ky thi CC UDCNTT Co ban- Nang cao.pdf130.1 KB