Căn cứ theo Thông tư Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông;

      Căn cứ số Quyết định 23/QĐ-TTTH ngày 16/04/2019 của Giám đốc Trung tâm Tin học về việc nghiệm thu hiệu chỉnh, bổ sung tài liệu Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

      Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo áp dụng chương trình giảng dạy các lớp chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quyết định số 23/QĐ-TTTH, cụ thể như sau:

      1. Nội dung chương trình:

Chương trình

Số tiết

Mục tiêu/Đối tượng học viên

Đơn giá

Chuẩn kỹ năng ứng dụng
CNTT cơ bản

Phần 1. Sử dụng máy tính và Internet

- IU01: Hiểu biết về CNTT cơ bản 

- IU02: Sử dụng máy tính cơ bản 

- IU06: Sử dụng internet cơ bản 

Phần 2. Tin học văn phòng

- IU03: Xử lý văn bản cơ bản 

- IU04: Sử dụng bảng tính cơ bản 

- IU05: Sử dụng trình chiếu cơ bản 

75 tiết

Được trang bị kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin; kỹ năng tin học văn phòng và để thi lấy chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

1.150.000
đồng/khóa

Bồi dưỡng, ôn luyện Chứng chỉ
ứng dụng CNTT cơ bản

 

45 tiết

- Biết sử dụng tin học văn phòng nhưng chưa thành thạo.

- Có kiến thức cơ bản, được học về Windows.

- Ôn luyện, bồi dưỡng kiến thức theo quy định của Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

800.000
đồng/khóa

      2. Thời gian áp dụng: Từ 27/05/2019 (Khóa 125).

      3. Thông tin chi tiết: được cung cấp tại Website: http://cict.agu.edu.vn.

        Mọi thắc mắc xin liên hệ: Trung tâm Tin học, lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm; Điện thoại: (0296) 6253599; Email: cict@agu.edu.vn./.

Đính kèmDung lượng
TB 20-TB-TTTH ap dung chuong trinh CNTTCB 75 tiet va 45 tiet.pdf790.56 KB