Đã có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản Khóa 4 - Ngày 17/06/2017.

Khi đến nhận chứng chỉ, học viên vui lòng mang theo giấy CMND (Hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh)

Địa chỉ: Phòng Giao dịch  -  Trung tâm Tin học. Lầu 1- Khu Thư viện và các Trung tâm.

Thời gian: Giờ hành chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Trân trọng,