THÔNG BÁO

Về việc chiêu sinh và giảm giá đối với các lớp Tin học trình độ B ban ngày

Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang thông báo chiêu sinh các lớp tin học trình độ B; cụ thể như sau:

Lớp

Số tiết

Đơn giá

Tin học trình độ B (Quản lý CSDL  Access)

100

600.000 đ/hv

Tin học trình độ B (Văn phòng nâng cao)

90

600.000 đ/hv


  • Lịch học:


Buổi

Thời gian

Ghi chú

Sáng

7h30 – 10h30

-   Lịch học được sắp xếp phù hợp với lịch học chính quy.

-   Lịch học được sắp xếp theo yêu cầu của nhóm, nếu đăng ký nhóm (15 học viên trở lên).

Chiều

13h30 – 16h30

  • Chương trình khuyến mãi:
  • Giảm 10% đơn giá cho mỗi lớp ngày (như trên);
  • Đặc biệt, giảm 15% đơn giá cho sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh và Kinh tế đối ngoại.
  • Thời gian khuyến mãi kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/04/2014. 
  •  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

         - Phòng Giao dịch.  Lầu 01, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

         - Địa chỉ: Số 18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang.

         - Điện thoại: 0766.253.599 hoặc 0766.25.65.65 – 1234

         - Website: http://cict.agu.edu.vn ;  Email: cict@agu.edu.vn ./.