Trước tình hình mưa bão do ảnh hưởng từ bão số 16 còn diễn biến trên khu vực, UBND Tỉnh An Giang và Ban Giám hiệu Trường Đại học An Giang chỉ đạo về việc thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên trường sẽ được nghỉ hết ngày thứ Ba 26/12/2017.

Trung tâm Tin học xin thông tin đến học sinh, sinh viên.

Trân trọng!