Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo khai giảng các lớp Tin học, cụ thể như sau:

      - Tổng khai giảng : Ngày 13/07/2020

      - Đăng ký: kể từ ngày ra thông báo

      - Nội dung các lớp:

      1. Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

Stt

Tên lớp

Số tiết

Đơn giá (đồng)

Ghi chú

1

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

75

1.150.000

 

 

Phần 1- Sử dụng máy tính và Internet:

- IU01: Hiểu biết về CNTT cơ bản 

- IU02: Sử dụng máy tính cơ bản 

- IU06: Sử dụng internet cơ bản 

20

400.000

 

Phần 2- Tin học văn phòng:

- IU03: Xử lý văn bản cơ bản 

- IU04: Sử dụng bảng tính cơ bản 

- IU05: Sử dụng trình chiếu cơ bản 

55

750.000

Word 2010

Excel 2010

PowerPoint 2010

2

Ôn luyện Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

45

800.000

 

3

Bồi dưỡng, hệ thống kiến thức chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản

  30

700.000

 

4

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao

  90

1.200.000

 

 

- IU07: Xử lý văn bản nâng cao

30

400.000

Word 2010

Excel 2010

PowerPoint 2010

- IU08: Sử dụng bảng tính nâng cao

30

400.000

- IU09: Sử dụng trình chiếu nâng cao

30

400.000

      2. Chuyên đề

Stt

Tên lớp

Số tiết

Đơn giá (đồng)

Ghi chú

1

Lắp ráp và Cài đặt máy tính

40

800.000

4.500.000 đồng/3 học viên

2

Quản trị mạng doanh nghiệp

80

1.500.000

Linux,Windows,...

3

Thiết kế Web

60

1.000.000

HTML5, CSS3

JS, PHP, MySQL

4

Lập trình Web

80

1.500.000

5

Thiết kế đồ họa Photoshop

45

1.200.000

6.000.000 đồng/3 học viên

6

Thiết kế đồ họa CorelDraw

45

1.200.000

6.000.000 đồng/3 học viên

7

Kỹ thuật trình bày luận văn

20

300.000

 

8

Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

10

200.000

 

      Học viên có thể đăng ký trực tuyến: http://cict.agu.edu.vn/dangkyhoc.cict

      Hoặc liên hệ trực tiếp: Phòng giao dịch Trung tâm Tin học, lầu 1 tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

      Địa chỉ: Số 18, Ung Văn Khiêm, P.Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: (0296)6253599./.

Đính kèmDung lượng
14-TB Khai giang K139 13.7.2020.pdf1.21 MB