Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo khai giảng các lớp Tin học; cụ thể như sau:

- Tng khai ging: Ngày 11/01/2021                

- Đăng ký: kể từ ngày ra thông báo

- Nội dung các lp:

       1. Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

Stt

Tên lớp

Số tiết

Đơn giá

(ĐVT: đồng)

Ghi chú

1

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

 

1.150.000

 

 

Phần 1- Sử dụng máy tính và Internet:

- IU01: Hiểu biết về CNTT cơ bản 

- IU02: Sử dụng máy tính cơ bản 

- IU06: Sử dụng internet cơ bản 

 

75

 

400.000

 

- Windows 10

- Office 365

 

Phần 2- Tin học văn phòng:

- IU03: Xử lý văn bản cơ bản 

- IU04: Sử dụng bảng tính cơ bản 

- IU05: Sử dụng trình chiếu cơ bản 

750.000

2

Ôn luyện Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

45

800.000

3

Bồi dưỡng, hệ thống kiến thức chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản

  30

700.000

4

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao

  90

1.200.000

 

- IU07: Xử lý văn bản nâng cao

30

400.000

- IU08: Sử dụng bảng tính nâng cao

30

400.000

- IU09: Sử dụng trình chiếu nâng cao

30

400.000

       2. Chuyên đề 

Stt

Tên lớp

Số tiết

Đơn giá
(ĐVT: đồng)

Ghi chú

1

Lắp ráp và Cài đặt máy tính

40

800.000

4.500.000 đồng/lớp (tối đa 3 học viên)

2

Quản trị mạng doanh nghiệp

80

1.500.000

Linux,Windows,...

3

Thiết kế Web

60

1.000.000

HTML5, CSS3

JS, PHP, MySQL

4

Lập trình Web

80

1.500.000

5

Thiết kế đồ họa Photoshop

40

1.200.000

6.000.000 đồng/lớp (tối đa 3 học viên)

6

Thiết kế đồ họa CorelDraw

40

1.200.000

6.000.000 đồng/lớp (tối đa 3 học viên)

7

Thiết kế đồ họa Illustrator

40

1.200.000

6.000.000 đồng/lớp (tối đa 3 học viên)

8

Kỹ thuật trình bày luận văn

20

300.000

 

9

Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

10

200.000

 

- Học viên có thể đăng ký trực tuyến: http://cict.agu.edu.vn/dangkyhoc.cict. Học phí có thể đóng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản:

     +Số tài khoản 0151000542928. Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương thương Việt Nam – CN An Giang.

     + Tên tài khoản: Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang.

- Hoặc liên hệ trực tiếp: Phòng giao dịch Trung tâm Tin học, lầu 1 tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

     Địa chỉ: Số 18, Ung Văn Khiêm, P.Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: (0296)6253599./.

Đính kèmDung lượng
30- TB Khai giang K145.pdf1.03 MB