Căn cứ Công văn số 366/ĐHAG-HCTH về việc thực thiện Chỉ thị 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 01/04/2020 đến 15/04/2020 Trung tâm tin học xin tiếp nhận thông tin liên hệ của khách hàng qua email cict@agu.edu.vn.

   Trân trọng cám ơn!