Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (Khóa 07), cụ thể như sau:

-        Ngày thi: 23/09/2017

-        Địa điểm thi: Các phòng máy tính của Trung tâm Tin học, lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

-        Hạn đăng ký: 18/09/2017

-        Thông tin chi tiết:

Chứng chỉ

Phần thi

Thời gian

(phút)

Đơn giá

(đồng)

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Lý thuyết

30

600.000

Thực hành

120

- Ni dung:

- IU01: Hiểu biết về CNTT cơ bản.

- IU02: Sử dụng máy tính cơ bản (Windows 7).

- IU03: Xử lý văn bản cơ bản (Word 2010 + Soạn thảo Văn bản Hành chính).

- IU04: Sử dụng bảng tính cơ bản (Excel 2010).

- IU05: Sử dụng trình chiếu cơ bản (PowerPoint 2010).

- IU06: Sử dụng Internet cơ bản.

- Liên hệ: Trung tâm Tin học, lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm, Trường Đại học An Giang; Điện thoại: (0296) 6253599;email: cict@agu.edu.vn./.

Đính kèmDung lượng
TB TB so 16-TB-TTTH-Thi CC UDCNTT Khoa 07-Ngay 23-9.pdf535.8 KB