Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (Khóa 08), cụ thể như sau:

-        Ngày thi: 11/11/2017

-        Địa điểm thi: Các phòng máy tính của Trung tâm Tin học

Lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

-        Hạn đăng ký: 06/11/2017

-        Thông tin chi tiết:

Chứng chỉ

Phần thi

Thời gian

(phút)

Đơn giá

(đồng)

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Lý thuyết

30

600.000

Thực hành

120

- Ni dung:

+ IU01: Hiểu biết về CNTT cơ bản.

+ IU02: Sử dụng máy tính cơ bản (Windows 7).

+ IU03: Xử lý văn bản cơ bản (Word 2010 + Soạn thảo Văn bản Hành chính).

+ IU04: Sử dụng bảng tính cơ bản (Excel 2010).

+ IU05: Sử dụng trình chiếu cơ bản (PowerPoint 2010).

+ IU06: Sử dụng Internet cơ bản.

- Liên hệ: Văn phòngTrung tâm Tin học Trường Đại học An Giang. Số 18, Ung Văn Khiêm, Lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.
 Điện thoại: (0296) 6253599;Email: cict@agu.edu.vn./.

Đính kèmDung lượng
TB 18 To chuc thi CCUDCNTT khoa 8.pdf600.53 KB