Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (Khóa 09), cụ thể như sau:

-        Ngày thi: 09/12/2017

-        Địa điểm thi: Cácphòng máy tính của Trung tâm Tin học Lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

-        Hạn đăng ký: 04/12/2017

-        Thông tin chi tiết:

Chứng chỉ

Phần thi

Thời gian

(phút)

Đơn giá

(đồng)

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Lý thuyết

30

600.000

Thực hành

120

- Ni dung:

 + IU01: Hiểu biết về CNTT cơ bản.

 + IU02: Sử dụng máy tính cơ bản (Windows 7).

 + IU03: Xử lý văn bản cơ bản (Word 2010 + Soạn thảo Văn bản Hành chính).

 + IU04: Sử dụng bảng tính cơ bản (Excel 2010).

 + IU05: Sử dụng trình chiếu cơ bản (PowerPoint 2010).

 + IU06: Sử dụng Internet cơ bản.

- Liên hệ: Văn phòngTrung tâm Tin học Trường Đại học An Giang. 
Số 18, Ung Văn Khiêm, Lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.
 Điện thoại: (0296) 6253599;Email: cict@agu.edu.vn./.

Đính kèmDung lượng
19-TB-TTTH-VvTochucThiCC-UDCNTT-K9-09-12-2017.pdf570.8 KB