Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (Khóa 10), cụ thể như sau:

- Ngày thi: 23/12/2017

- Địa điểm thi: Cácphòng máy tính của Trung tâm Tin học. Lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

- Hạn đăng ký: 18/12/2017

- Thông tin chi tiết:

Chứng chỉ

Phần thi

Thời gian

(phút)

Đơn giá

(đồng)

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Lý thuyết

30

600.000

Thực hành

120

- Ni dung:

. IU01: Hiểu biết về CNTT cơ bản.

. IU02: Sử dụng máy tính cơ bản (Windows 7).

. IU03: Xử lý văn bản cơ bản (Word 2010 + Soạn thảo Văn bản Hành chính).

. IU04: Sử dụng bảng tính cơ bản (Excel 2010).

. IU05: Sử dụng trình chiếu cơ bản (PowerPoint 2010).

. IU06: Sử dụng Internet cơ bản.

- Liên hệ: Văn phòng Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang.
Số 18, Ung Văn Khiêm, Lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.
 Điện thoại: (0296) 6253599;Email: cict@agu.edu.vn./.

 

Đính kèmDung lượng
21-TB-TTTH To chuc thi CCUDCNTT K10.pdf644.23 KB