Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (Khóa 18), cụ thể như sau:

-  Ngày thi: 01/09/2018

-  Địa điểm thi: Các phòng máy tính của Trung tâm Tin học, Lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

-  Hạn đăng ký: 27/08/2018

 -  Thông tin chi tiết:

Chứng chỉ

Phần thi

Thời gian

(phút)

Đơn giá

(đồng)

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Lý thuyết

30

600.000

Thực hành

120

- Nội dung:

- IU01: Hiểu biết về CNTT cơ bản.

- IU02: Sử dụng máy tính cơ bản (Windows 7).

- IU03: Xử lý văn bản cơ bản (Word 2010 + Soạn thảo Văn bản Hành chính).

- IU04: Sử dụng bảng tính cơ bản (Excel 2010).

- IU05: Sử dụng trình chiếu cơ bản (PowerPoint 2010).

- IU06: Sử dụng Internet cơ bản.

- Liên hệ: Văn phòng Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang.  Số 18, Ung Văn Khiêm, Lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

Điện thoại: (0296) 6253599;Email: cict@agu.edu.vn./.

Đính kèmDung lượng
TB thi K18 ngay 01.09.18.pdf746.99 KB