Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (Khóa 25), cụ thể như sau:

     - Ngày thi: 30/03/2019 (Khoá 25)

     - Địa điểm thi: Các phòng máy tính của Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang. Lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

     - Hạn đăng ký: 25/03/2019

     - Thông tin chi tiết:

Chứng chỉ

Phần thi

Thời gian (phút)

Nội dung

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Lý thuyết

30

 - IU01: Hiểu biết về CNTT cơ bản.

 - IU02: Sử dụng máy tính cơ bản (Windows 7).

 - IU03: Xử lý văn bản cơ bản (Word 2010 + Soạn thảo Văn bản Hành chính).

 - IU04: Sử dụng bảng tính cơ bản (Excel 2010).

 - IU05: Sử dụng trình chiếu cơ bản (PowerPoint 2010)

 - IU06: Sử dụng Internet cơ bản.

Thực hành

120

Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao

Lý thuyết

30

 - IU07: Xử lý văn bản nâng cao (Word 2010 + Soạn thảo Văn bản Hành chính).

 - IU08: Sử dụng bảng tính nâng cao (Excel 2010).

 - IU09: Sử dụng trình chiếu nâng cao (PowerPoint 2010).

Thực hành

120

     - Lệ phí dự thi cấp chứng chỉ: 600.000 đồng/hồ sơ.

     - Điều kiện dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao: thí sinh phải có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản hoặc chứng chỉ tin học trình độ A, B quốc gia.

     - Liên hệ: Văn phòng Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang. Số 18, đường Ung Văn Khiêm, Lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

     - Điện thoại: (0296) 6253599; Email: cict@agu.edu.vn./.

Đính kèmDung lượng
Thong bao to chuc thi CNTT K25 30-3-2019.pdf855.71 KB