Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (Khóa 05), cụ thể như sau:

-       Ngày thi: 15/07/2017

-       Địa điểm thi: Các phòng máy tính của Trung tâm Tin học,

            lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

-       Hạn đăng ký: 10/07/2017

-       Hồ sơ gồm có: 

+ Đơn dự thi (liên hệ tại TTTH)

+ 2 hình 4cm x 6cm

+ 1 giấy photo CMND không cần công chứng / mang theo bản chính để đối chiếu.

-       Thông tin chi tiết:

Chứng chỉ

Phần thi

Thời gian

(phút)

Đơn giá

(đồng)

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Lý thuyết

30

600.000

Thực hành

120

- Ni dung:

+ IU01: Hiểu biết về CNTT cơ bản.

+ IU02: Sử dụng máy tính cơ bản (Windows 7).

+ IU03: Xử lý văn bản cơ bản (Word 2010 + Soạn thảo Văn bản Hành chính).

+ IU04: Sử dụng bảng tính cơ bản (Excel 2010).

+ IU05: Sử dụng trình chiếu cơ bản (PowerPoint 2010).

+ IU06: Sử dụng Internet cơ bản.

F Liên hệ: Trung tâm Tin học, lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm, Trường Đại học An Giang; Điện thoại: (0296) 6253599;email: cict@agu.edu.vn./.

Đính kèmDung lượng
TB Thi CCUDCNTT khoa5-ngay15-7-2017.pdf704.87 KB