Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 06 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

    Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Tin học trực thuộc Trường Đại học An Giang;

    Theo tình hình thực tế về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản tại Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang. Trung tâm Tin học thông báo kết cấu lại thời gian làm bài thi, cụ thể như sau:

    1.   Nội dung

Chứng chỉ

Phần thi

Nội dung thi

Thời gian
làm bài thi
hiện nay (150 phút)

Thời gian
làm bài thi

thay đổi (120phút)

Ứng dụng CNTT cơ bản

Lý thuyết

(40 câu)

IU01, IU02, IU03, IU04, IU05, IU06

30

30

Thực hành

 

120

90

 + Phần 1

IU01+IU02+IU06

20

15

 + Phần 2

IU03

45

30

 + Phần 3

IU04

30

30

 + Phần 4

IU05

25

15


    * Hiểu biết về CNTT cơ bản (IU01); Sử dụng máy tính cơ bản (IU02); Xử lý văn bản cơ bản (IU03); Sử dụng bảng tính cơ bản (IU04); Sử dụng trình chiếu cơ bản (IU05); Sử dụng Internet cơ bản (IU06).

    2.   Thời gian áp dụng: Từ ngày 18/01/2020 (Khóa thi 37)

    Thông tin chi tiết được cung cấp tại Website: https://cict.agu.edu.vn

    Mọi thắc mắc liên hệ: Trung tâm Tin học, lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm; Điện thoại: (0296) 6253599 hoặc (0296) 3993999; Email: cict@agu.edu.vn./.

Đính kèmDung lượng
48 Thong bao thoi gian thi thuc hanh CNTT 90 phut.pdf854.39 KB