Từ ngày 01/11/2017 sẽ có thay đổi trên hệ thống mail Đại học An Giang như sau:

1. Hệ thống mail cũ của Đại học An Giang, sẽ đổi thành http://mailbackup.agu.edu.vn với mật khẩu của hệ thống mail Đại học An Giang.

2. Hệ thống mới của Google cho Đại học An Giang sẽ hoạt động với mật khẩu mới. Bạn vui lòng ghi lại ngay khi nhận mật khẩu tại địa chỉ http://mailbackup.agu.edu.vn và phải đổi lại mật khẩu gồm có ít nhất 8 chữ cái hoặc chữ số.

Xem chi tiết tại: Thông báo

Xin cám ơn bạn!

Đính kèmDung lượng
322-TB-DHAG.pdf377.46 KB